Visum

Visuminformation
Det er passagerens ansvar at sikre at pas, udrejsepapirer, visa, vaccinationspapirer m.m. er i gyldig stand. Vi skal gerne være behjælpelig med den nødvendige information, men vi påtager os ikke ansvar for informationens nøjagtighed.

Visumregler til Thailand 
■Visumfri i indtil 30 dage for turistrejser.
■Ved indrejse pr. fly gives indrejsestempel med ret til 30 dages ophold. Indrejser man over en landegrænse, f.eks. fra Cambodia, gives dog kun ret til 15 dages ophold.
■Der er ikke begrænsninger i antallet af gange man kan indrejse i Thailand på disse visumfri 15/30 dages ophold.
Visumpligt ved forretningsrejser. Krav om invitation fra den thailandske forretningsforbindelse. Non-immigrant visum nødvendigt med et eller flere indrejser ("multiple entries"), afhængig af behov. 
■For ophold udover hhv. 15 og 30 dage gælder fortsat, at der skal søges om visum på en thailandsk repræsentation i udlandet.
■Børn indskrevet i forældrenes pas kan indrejse, når det drejer sig om kortere feriebesøg, d.v.s. 30 dage eller mindre. Det anbefales dog at børn har deres eget pas.
■Danske provisoriske pas anerkendes
■Pas skal være gyldigt 6 måneder. 

Udenlandske statsborgere, herunder personer med dansk flygtningepas eller fremmedpas, opfordres til at søge oplysning ved en ambassade eller et konsulat for det land, de ønsker at besøge.

For yderligere information kontakt venligst Thailands ambassade/konsulat. Det anbefales samtidig at få bekræftet ovenstående visumregler, der kan ændre sig med kort varsel. 

Kilde: Udenrigsministeriets Rejsevejledning 
(Opdateret 01MAY12)

Kontakt til Thailands Generalkonsulat
Det Kongelige Thailandske General Konsulat
Stormgade 8 - 6960 Hvide Sande
Tel: 97 31 15 41
Kontortid: hverdage 10.00-12.00
E-mail: info@thai-consulate.dk  
Hjemmeside: www.thai-consulate.dk 
 
Visum andre lande
Vi gør opmærksom på, at visum er påkrævet inden indrejse til flere andre lande, bl.a. til Kina. Kontakt de pågældende konsulater eller ambassader direkte i god tid inden afrejse for yderligere information.