Bagage

Klik HER for at se bagage- og overvægtsregler på vores internationale hjemmeside.

Tilladt bagagevægt pr. voksen og barn:

- Royal First Class 40kg
- Royal Silk Class 30kg
- Premium Economy Class 30kg
- Økonomiklasse 20kg

Bemærk at de maksimale dimensioner for indchecket bagage er:
Maks. 158 cm (Højde + Bredde + Dybde) 


Bagagen må gerne fordeles på flere kufferter/tasker, så længe den totale bagagevægt ikke overstiger ovennævnte tilladte bagagevægt pr. passager.
Klik HER for at se bagage- og overvægtsregler på vores internationale hjemmeside.


Tilladt bagagevægt pr. voksen og barn:
- Royal First Class 40kg
- Royal Silk Class 30kg
- Premium Economy Class 30kg
- Økonomiklasse 20kg

 

Bemærk at de maksimale dimensioner for indchecket bagage er:
Maks. 158 cm (Højde + Bredde + Dybde)

Bagagen må gerne fordeles på flere kufferter/tasker, så længe den totale

 

Børn under 2 år, som ikke er berettiget til et sæde, har tilladelse til at medbringe 1 stk. indchecket bagage, hvis mål ikke må overstige 115 cm eller veje mere end 10kg. Kravet til medbringelse af klapvogne er skærpede ved udrejse fra København, idet der udelukkende må medbringes meget små sammenklappelige klapvogne (paraplyklapvogne), hvis man ønsker at medbringe denne til gaten.  

Et enkelt stykke bagage må højst veje 32kg. Vejer et stykke bagage mere end dette, må det pakkes om eller sendes som fragt.

Følgende kan indgå som en del af bagagen, hvis vægt og dimensioner ikke overstiger ovennævnte tilladte bagagevægt:

a) 1 sovepose/rullemadras.
b) 1 rygsæk.
c) 1 par ski (ski, skistave og 1 par skistøvler) eller 1 snowboard + støvler.
d) 1 golf bag (bag, maksimalt 14 køller, 12 bolde og 1 par golfsko).
e) 1 sportstaske/køjesæk.
f) 1 forsvarligt indpakket cykel, hvor cykelstyret er vendt og hæftet til stellet.     Pedalerne skal desuden være afmonteret.
g) 1 par standard vandski eller 1 slalom vandski.
h) Forsvarligt indpakket fiskeudstyr med maksimalt 2 stænger, 1 hjul, 1 fangstnet, 1 par fiskestøvler og 1 taske med fiskegrej.
i) 1 bærbart musikinstrument, som ikke må overstige 100cm i længden

Indchecket bagage
Brandfarligt, ætsende, radioaktivt, magnetiserende artikler, sprængstoffer, ildelugtende materiale, komprimeret gas, fødevarer og frugt, tændstikker og lightere må ikke medbringes i den indcheckede bagage. Skrøbelige ejendele og ejendele af særlig værdi (f.eks. værdipapirer, pas, computere, penge, medicin, smykker, kameraer, musikinstrumenter, nøgler og lign.) må ej heller placeres i den indcheckede bagage. Venligst vær opmærksom på, at indchecket bagage bliver lastet i lastrummet og derfor ikke er tilgængeligt under transporten.

** For rejser til/fra USA se mere information på vores internationale hjemmeside: HER


Håndbagage

Hver passager må medbringe 1 stk. håndbagage, som skal kunne placeres enten under sædet eller i bagageboksen over sædet. Maksimale mål på håndbagagen: længde 56cm, bredde 45cm, dybde 25 cm. Dog må håndbagage ikke på noget tidspunkt overstige 115cm. Den maksimale vægt for håndbagage er 7kg. Derudover er det tilladt at medbringe en mindre håndtaske eller "pung" på maksimalt 37,5 x 25 x 12,5 cm. Dette kunne f.eks. være en bærbar PC, som dog ikke må overstige en vægt på 1,5 kg. Det er samtidig tilladt at medbringe en stok ombord, ligesom det er tilladt med et mindre kamera/kikkert. THAI er ikke ansvarlig for  skader på håndbagage. Glemt håndbagage bliver ikke erstattet af THAI.

Væsker i håndbagagen
I november 2009 blev der indført nye EU-regler for væsker i håndbagagen. Læs mere om reglerne ved at klikke på dette link: HER

Medicin ombord
Få gode råd her når du har brug for medicin på flyrejsen: HER


Overvægtsbagage
Ud over den tilladte bagage, kan overvægtsbagage medbringes:
1) Mod ekstra betaling
2) Som uledsaget bagage til almindelig fragtrate. Kontakt venligst SAS speditionsafdeling, TRUST på tlf. 32 32 44 88, som kan være behjælpelig med forsendelse.
Pris på overvægtsbagage afhænger af den destination, som er rejsens mål. Gennemsnitlig pris på overvægtsbagage ligger mellem kr. 300-350 pr. kg.

Klik HER for at se overvægsregler

 

Våben
Der er meget strenge regler for medbringelse af våben og ammunition. Spørg derfor altid rejsebureauet eller THAI, hvis dette skal medbringes. Våben og ammunition fragtes altid som indchecket bagage.

Golfudstyr

Hvis vægten af 1 golfsæt kan indgå i den tildelte bagagevægt, vil der ikke blive afkrævet et gebyr for ekstra bagage. Der kan udelukkende accepteres 1 golfsæt pr. rejsende, hvis golfsættet skal indgå i den tilladte bagagevægt.. 
Hvis golfsættet overstiger den tilladte maksimale bagagetildeling, skal der betales et gebyr/"flat rate" på USD150 oneway pr 16DEC13.
Et golfsæt må bestå af:  14 køller/jern, bolde samt golfsko.

Elektronisk udstyr
Elektronisk udstyr kan forårsage forstyrrelser på flyets navigationsudstyr. Det er derfor ikke tilladt at benytte følgende under flyrejsen:
Radio, Walkie-talkie, mobiltelefon, radio/TV modtager, pager og elektronisk legetøj (dog undtaget: elektroniske spil, MP3-afspillere, CD/DVD/Mini CD-afspillere, transportable videoudstyr, bærbare PC'er). Spørg for en sikkerhds skyld vores besætning ombord på den pågældende flyvning.

Dykkerudstyr
Dykkerudstyr defineres som 1 tom dykkerbeholder, 1 regulator, 1 trykmåler, 1 maske, 2 svømmefødder, 1 snorkel, 1 sikkerhedsvest, 1 kniv*, 1 harpun* (*dette udstyr betragtes som våben og skal derfor opbevares forsvarligt. Tal evt. med THAI's lufthavnskontor før rejsen på tlf. 32 52 12 25). En dykkerlampe betragtes som Farligt Gods og kan kun medtages efter aftale med THAI, og kun efter at batterier og pære er fjernet. Dykkerudstyr vil blive betraget som et stykke bagage og kan indgå i den tilladte maksimale bagagetildeling, dog må de maksimale dimensioner ikke overstige 157 cm. Hvis vægten overstiger den tilladte bagagetildeling, skal der betales et overvægtsgebyr. 

Surfboard
Surfboards kan udelukkende accepteres på wide-body fly. For et surfboard, som ikke overstiger 277 cm i længden, betales et gebyr, svarende til 5kg ekstra bagage. For et surfboard, som overstiger 277 cm i længden, betales et gebyr, svarende til 8kg ekstra bagage. Hvis der medbringes yderligere surfboards betales almindeligt overvægtsgebyr. For rejser til/fra Bali kan der medbringes 1 surfboard pr. person uden gebyr.

Beskadiget bagage
Det anbefales at undersøge sin bagage for eventuelle skader umiddelbart efter, at man har afhentet den på bagagebåndet, idet skader skal anmeldes til luftfartsselskabet, eller dets repræsentant, senest 7 dage efter skaden er opstået. Luftfartsselskabet, eller dets repræsentant, optager dernæst en rapport (Property Irregularity Report), og oplyser om erstatningsmulighederne. Hvis det beskadigede bagage kan repareres aftales dette med luftfartsselskabet. Hvis bagagen ikke kan repareres udleveres en ny lignende kuffert, eller der kan udbetales erstatning svarende til USD 20 pr. beskadiget kg, dog maksimalt USD400. For Københavns vedkommende optages rapport i ankomsthallen hos SAS Bagage Service (telefon: 32323260). I tilfælde af udbetaling af erstatning for beskadiget bagage, skal PIR rapport, billetkopi/bagage tag/boarding kort fremsendes til THAI Airways, Rådhuspladsen 16, 1550 København V.  E-mail: customer.relations@thaiairways . Fax: 3375 0117. Telefon 3375 0112, dagligt mellem 9-14. Det kan anbefales at tegne en rejsegodsforsikring inden  rejsen.

 

Forsinket bagage
Hvis bagagen ved ankomsten til udrejsedestinationen er forsinket i mere end 24 timer, udbetaler THAI kompensation. Passagererne skal anmelde forsinkelsen i den pågældende lufthavn og få udleveret en PIR rapport (Property Irregularity Report). Hvis den forsinkede bagage ikke er lokaliseret indenfor 3 uger, kan der udbetales erstatning i henhold til reglerne for mistet bagage. I Københavns lufthavn skal rapporten optages i ankomsthallen hos SAS Bagage Service eller på telefon 32323260.


Mistet bagage
Mistet bagage erstattes med USD 20 pr kg og udbetales, hvis bagagen ikke er lokaliseret indenfor 3 uger.  Erstatning gives også for eventuel ekstra bagage (excess baggage), som man har betalt overvægt for. Indenrigs i Thailand betales med maksimalt THB 450 pr. kg. Økonomiklasse og Premium Economy passagerer må medbringe 20 kg bagage ombord, Business Class: 30 kg, First Class: 40 kg (gælder ikke for de skandinaviske afgange, da der ikke længere findes First Class på disse strækningen), samt 7 kg håndbagage. Det skal understreges, at flyselskabet ikke er ansvarlige for mistet/beskadiget håndbagage. Eventuel håndbagage, som bliver indtjekket til lastrummet ved gaten erstattes med maksimalt 7 kg.  Anmeldelse af mistet bagage skal foretages direkte i lufthavnen til flyselskabet, eller dets repræsentant, senest indenfor 21 dage efter ankomsten.


Mistede ejendele eller tyveri
Erstatningen fastsættes i henhold til vægt med USD 20 pr. kg.  Værdigenstande, så som kameraer, walkman, cd-afspillere, smykker og penge, der forsvinder fra indtjekket bagage erstattes ligeledes efter vægt med USD 20 pr. kg.  I tilfælde hvor værdien overstiger vor erstatningsmulighed, skal passageren rette henvendelse til sit forsikringsselskab. PIR (Property Irregularity Report) rapport skal ligeledes optages hos luftfartsselskabet, eller dets repræsentant, indenfor senest 7 dage efter skaden er sket.


Fugtskadet bagage
Luftfartsselskabet skal også her bruge en PIR (Property Irregularity Report) rapport med specifikation af skaden. Anmeldelse skal ske til luftfartsselskabet, eller dets repræsentant senest 7 dage efter at skaden er sket.

Hittegods
Glemte sager og hittegods fra vore fly registreres i Bangkok på vort hittegodskontor i Bangkok lufthavn. I Københavns lufthavn registreres glemte sager ikke, men de afleveres til Politiets Hittegods, som kan kontaktes på:
POLITIETS HITTEGODS
Tlf:    3874 8822
Fax:  3343 0094
E-mail: kbh-hittegods@politi.dk  

Med forebehold for ændringer
Travelmarket Interactive