Customer Relations

Reklamationer
Reklamationer kan fremsendes til: THAI Airways, Rådhuspladsen 16, 1550 København V., att: Customer Relations. Du kan også sende reklamationer pr. e-mail til: customer.relations@thaiairways.dk eller fax til 3375 0180


Beskadiget bagage
Det anbefales at undersøge sin bagage for eventuelle skader umiddelbart efter, at man har afhentet den på bagagebåndet, idet skader skal anmeldes til luftfartsselskabet eller dets repræsentant, senest 7 dage efter skaden er opstået. Luftfartsselskabet, eller dets repræsentant, optager dernæst en rapport (Property Irregularity Report), og oplyser om erstatningsmulighederne. Hvis den beskadigede bagage kan repareres, aftales dette med luftfartsselskabet. Hvis bagagen ikke kan repareres, udleveres en ny lignende kuffert, eller der kan udbetales erstatning svarende til USD 20 pr. beskadiget kg, dog maksimalt USD400. For Københavns vedkommende optages rapport i ankomsthallen hos SAS Bagage Service (telefon: 32323260). I tilfælde af udbetaling af erstatning for beskadiget bagage, skal PIR rapport, billetkopi/bagage tag/boarding kort fremsendes til THAI Airways, Rådhuspladsen 16, 1550 København V. E-mail: customer.relations@thaiairways.dk . Fax: 3375 0180. Telefon 3375 0112, dagligt mellem 9-14. Det kan anbefales at tegne en bagage/rejsegodsforsikring inden rejsen påbegyndes. 


Forsinket bagage
Hvis bagagen ved ankomsten, eller under selve rejsen, er forsinket i mere end 24 timer, erstatter THAI med maksimalt USD 100 på økonomiklasse/Premium Economy, USD 200 på Royal Silk class, USD 300 på Royal First class. På indenrigsstrækninger i Thailand med THB (thai baht) 750 på økonomiklasse og THB 1000 på business class. Hvis forsinkelsen er mindre end 24 timer erstattes med maksimalt 50% af ovennævnte satser. Passagererne skal anmelde forsinkelsen i den pågældende lufthavn og får udleveret en PIR rapport (Property Irregularity Report). Hvis den forsinkede bagage ikke er lokaliseret indenfor 3 uger, kan der udbetales erstatning i henhold til reglerne for mistet bagage. I Københavns Lufthavn skal rapporten optages i ankomsthallen hos SAS Bagage Service eller på telefon 32323260.

 
Mistet bagage
Mistet bagage erstattes med USD 20 pr kg og udbetales, hvis bagagen ikke er lokaliseret indenfor 3 uger. Erstatning gives også for eventuel ekstra bagage (excess baggage), som man har betalt overvægt for. Indenrigs i Thailand erstattes med maksimalt THB 450 pr. kg. Økonomiklasse passagerer må medbringe 20 kg bagage ombord, Premium Economy- og Business Class passagerer: 30 kg, First Class: 40 kg (gælder ikke for de skandinaviske afgange, da der ikke længere findes First Class på disse strækninger), samt 7 kg håndbagage. Det skal understreges, at flyselskabet ikke er ansvarlig for mistet/beskadiget håndbagage. Eventuel håndbagage, som bliver indtjekket til lastrummet ved gaten erstattes med maksimalt 7 kg x USD 20. Anmeldelse af mistet bagage skal foretages direkte i lufthavnen til flyselskabet, eller dets repræsentant, senest indenfor 21 dage efter ankomsten.
 

Mistede ejendele eller tyveri
Erstatningen fastsættes i henhold til vægt med USD 20 pr. kg.  Værdigenstande, så som kameraer, walkman, cd-afspillere, smykker og penge, der forsvinder fra indtjekket bagage, erstattes ligeledes efter vægt med USD 20 pr. kg.  I tilfælde, hvor værdien overstiger vores erstatningsmulighed, skal passageren rette henvendelse til sit forsikringsselskab. PIR (Property Irregularity Report) rapport skal ligeledes optages hos luftfartsselskabet, eller dets repræsentant indenfor senest 7 dage efter skaden er sket.


Fugtskadet bagage
Luftfartsselskabet skal også her bruge en PIR (Property Irregularity Report) rapport med specifikation af skaden. Anmeldelse skal ske til luftfartsselskabet, eller dets repræsentant, senest 7 dage efter at skaden er sket.

Flyforsinkelse
I tilfælde af kortere flyforsinkelser udleverer flyselskabet spisekuponer afhængig af forsinkelsens varighed. Ved en længerevarende forsinkelse arrangerer flyselskabet overnatning på hotel i nærheden af lufthavnen, et måltid mad, samt en 3-minutters telefonsamtale/e-mail/fax meddelelse pr. person. Hvis passageren ikke accepterer valget af hotel og arrangerer eget hotelophold, er flyselskabet ikke erstatningspligtigt for de eventuelle ekstra udgifter, som dette medfører, med mindre det på forhånd er aftalt med luftfartsselskabet. I de tilfælde, hvor det er muligt at ombooke passagerer til andre luftfartsselskaber, vil dette blive gjort. THAI dækker ikke tabt arbejdsfortjeneste. Hvis der er tale om en pakkerejse, træder Pakkerejseloven i kraft.

Uspecificeret reklamation
Hvis en reklamation omhandler episoder ombord, skal der udfærdiges en kabine rapport, CIR (Cabin Irregularity Report) af besætningen ombord på det pågældende fly med information om hændelsen. Herefter rettes henvendelse til det lokale THAI kontor for yderligere information. Værdien af erstatningen bestemmes af skadens omfang og luftfartsselskabets egentlige ansvar.

Hovedkontorets kunderelationer
En reklamation kan også foretages ombord ved at udfylde ”Letter to the President”. Spørg THAI's crew om formularen, som afleveres ombord. Vort hovedkontor i Bangkok vil dernæst undersøge sagen og svare passageren direkte. Der kan også rettes henvendelse til THAI's hovedkontoret på følgende e-mail: 
customer@thaiairways.com

Tax Free
Der kan reklameres over tax free varer købt ombord indenfor 30 dage mod fremsendelse af original kvittering og original indpakning til det lokale THAI kontor, eller til King Power Marketing & Management Co. Ltd., 8 King Power Complex, Rangnam Road, Thanon-Payathai, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand.  Kvittering på indkøbet skal vedlægges.

Royal Orchid Plus (ROP) bonusprogram
Eventuelle reklamationer omkring Royal Orchid Plus skal stiles til: Royal Orchid Plus afdelingen, telefon: 3375 0190 eller e-mail: rop@thaiairways.dk


Fragt
Eventuelle reklamationer angående THAI Cargo skal stiles til THAI Cargo, Terminal 3, 3. sal, Københavns lufthavn, 2770 Kastrup. Telefon: 3246 8080 eller e-mail: cargo@thaiairways.dk


Denied boarding
I tilfælde af, at en passager bliver afvist på grund af et overbooket fly udbetales en eventuel erstatning i lufthavnen i København. I Bangkok udbetales ingen erstatning, idet regler og love i det pågældende land er ansvarlig for dette.

Flypassagerers rettigheder
På Europa-kommissionens hjemmeside findes information om EU-reglerne, som trådte i kraft den 17 februar 2005: www.europa.eu 
Travelmarket Interactive